Een betere planeet voor onze kleinkinderen

We maken met zijn allen veel gebruik van de bronnen die de aarde ons gegevens heeft. Een groot deel van onze energie wordt nog steeds opgewekt door fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Wij willen ervoor zorgen dat we meer andere energiebronnen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld zonne-energie.

Ook vinden wij het belangrijk dat meer mensen zich bewust worden van het feit dat veel zaken die wij dagelijks doen een negatief effect hebben op onze mooie planeet. Laten we er voor zorgen dat onze kleinkinderen ook nog op aarde kunnen leven! Bekijk deze video:

Misschien dat je nu iets bewuster geworden bent? Wij hopen in ieder geval van wel!